Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски ден 2019
Медиумски ден 2019
Интервју со Пендаровски: Да ги притискаме државните институции 365 дена во годината за чист воздух
Salient
Не игнорирај! Реагирај!
Не игнорирај! Реагирај!
Наставници, не ги бројте минутите додека сте во училница
Наставници, не ги бројте минутите додека сте во училница
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 13pt;"><a href="http://www.medium.edu.mk/srednoskolski-medium/strip" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #e21962;">Стрип</span></a></span>
                Стрип
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #e21962; font-size: 13pt;"><a href="http://www.medium.edu.mk/vesti/galerija" target="_blank">Фото</a></span>
                   Фото

Медиумски ден 2019 во две минути

Вкупно 172 средношколци посетија 10тина медиуми, а го интервјуираа и Претседателот на Северна Македонија, Стево Пендаровски.

Средношколски летен еко-камп

Учевме новинарски правила и техники како се известува за животната средина.

Нашата работа во 15 мин.

Изрази се преку медиумите

Кој е Newsman?

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е непрофитна, научна и истражувачка организација, која работи во неколку области кои заеднички придонесуваат кон демократизација на општеството.

Дома

ДОМА е онлајн платформата на Институтот за комуникациски студии која што се фокусира на заштитата на животната средина.

Дознај повеќе

ДигитАкт

ДигитАКТ е онлајн платформа каде што можете да најдете ресурси кои ќе ви помогнат подобро да комуницирате со целните публики преку дигиталните медиуми.

Дознај повеќе

Тестемонијал

Стефан Митиќ

„Пишувањето за „Медиум“ и учеството на Медиумскиот ден и Кампот за медиумска писменост во Штип ме изградија како личност. Учам како да пристапам кон информациите кои ме опкружуваат, ја развивам својата пасија кон пишувањето, а ја совладав и вештината на јавно говорење. Сега имам критички став и размислувам аналитички.“

-Стефан Митиќ
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk