Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати
#МетиСиСоКласнето: Наградата носи одговорност
#МетиСиСоКласнето: Наградата носи одговорност
Мла­ди­те ја „пре­зе­доа“ Вла­да­та
Мла­ди­те ја „пре­зе­доа“ Вла­да­та
Salient
Избрани шесте средношколски новинарски тимови на конкурсот „Биди медиумски активен/на“
Salient
Не игнорирај! Реагирај!
Не игнорирај! Реагирај!
Што научив од „Медиум“?
Што научив од „Медиум“?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size: 13pt;"><a href="http://www.medium.edu.mk/srednoskolski-medium/strip" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #e21962;">Стрип</span></a></span>
                Стрип
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="color: #e21962; font-size: 13pt;"><a href="http://www.medium.edu.mk/vesti/galerija" target="_blank">Фото</a></span>
                   Фото

Медиумски ден 2019 во две минути

Вкупно 172 средношколци посетија 10тина медиуми, а го интервјуираа и Претседателот на Северна Македонија, Стево Пендаровски.

Средношколски летен еко-камп

Учевме новинарски правила и техники како се известува за животната средина.

Нашата работа во 15 мин.

Изрази се преку медиумите

Кој е Newsman?

За ИКС

Институтот за комуникациски студии е непрофитна, научна и истражувачка организација, која работи во неколку области кои заеднички придонесуваат кон демократизација на општеството.

Дома

ДОМА е онлајн платформата на Институтот за комуникациски студии која што се фокусира на заштитата на животната средина.

Дознај повеќе

ДигитАкт

ДигитАКТ е онлајн платформа каде што можете да најдете ресурси кои ќе ви помогнат подобро да комуницирате со целните публики преку дигиталните медиуми.

Дознај повеќе

Тестемонијал

Стефан Митиќ

„Пишувањето за „Медиум“ и учеството на Медиумскиот ден и Кампот за медиумска писменост во Штип ме изградија како личност. Учам како да пристапам кон информациите кои ме опкружуваат, ја развивам својата пасија кон пишувањето, а ја совладав и вештината на јавно говорење. Сега имам критички став и размислувам аналитички.“

-Стефан Митиќ
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk