Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

МЛАДИНСКА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

ПОДИГНУВАЊЕ НА ЈАВНАТА СВЕСТ ЗА ПОТРЕБАТА ОД СТРАТЕШКИ ПРИСТАП ЗА РЕТКИТЕ БОЛЕСТИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27

ОБЈАВИ МЕ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

ИНКЛУЗИЈА ПРЕКУ МЕДИУМИ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

ВО НАШЕ ИМЕ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ГОРДИ НА СЕБЕ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

МАРГИНИТЕ ВО ЦЕНТАР

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

МЕДИУМСКИ ПИСМЕН СТУДЕНТ

 • ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ !!!

  ДОДЕЛУВАЊЕ СЕРТИФИКАТИ !!!

  Студентите кои ги посетија четирите работилници добија сертификат кој ги потврдува знаењата и добија сертификат. Read More
 • Ограничувања на слободата на изразување: заштити се!

  Ограничувања на слободата на изразување: заштити се!

  Целта на едукацијата на четвртата на работилницата на 22.12.2017 беше слободата на изразување и тоа првенствено на социјалните медиуми. Во таа смисла студентите се запознаа со слободата на изразување со акцент на нејзините ограничувања и тоа во поглед на говорот на омраза, клеветата и омразата. Read More
 • Политичката порака и видот на медиумот

  Политичката порака и видот на медиумот

  Тертата работилница МИЕС ја посвети на политичкото комуницирање. Оваа работилница се одржа на 13.12.2017 и студентите беа запознени со традиционални медиуми vs новите медиуми (new media) и тоа: дигитализација, интерактивност, мрежа, медиумска култура vs политичка култура во Република Македонија: тв, радио, печатени медиуми, национални и локални телевизии. Read More
 • Дигитална писменост: медиумска колонизација на политиката vs електронска демократија

  Дигитална писменост: медиумска колонизација на политиката vs електронска демократија

  На втората работилница во организација на МИЕС, студентите учеа за техниките на креирање на политички спектакл или проблемите на современо пакување на политиката како и пресвртот во поимањето на on-line маркетингот во изборната кампања. Read More
 • Концепт за медиуска писменост

  Концепт за медиуска писменост

  Македонскиот институт за Европски студии на 17.11.2017 ја одржа првата работилница на која што студентите беа запознени со концептот на медиумска писменост и тоа теоретскиот наспроти практичнио модел и историската генеза на проблемот. Read More
 • Студентите и професорите за итноста од медиумската писменост во република македонија

  Студентите и професорите за итноста од медиумската писменост во република македонија

  НА 27. 10. 2017 на платото на УКИМ се одржа хепениг/митинг под мотото Концепт за медиумски писмен студент на кој присутвуваа повеќе од 500 студенти, професори, асистенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk