За средношколци

 

priracnik res             priracnik znm             Odgovor i ispravka 09.03  
„ПРАВО НА ГОВОР НЕ Е ПРАВО
НА ГОВОР НА ОМРАЗА“,
БРОШУРАТА ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ
ИЗРАБОТЕНА ОД ФОНДАЦИЈАТА
„МЕТАМОРФОЗИС“
            ПРИРАЧНИК ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ
„ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
СРЕДНОШКОЛЦИТЕ И ПРИРАЧНИК“,
ИЗРАБОТЕН ОД МЛАДИНСКИОТ
ОБРАЗОВЕН ФОРУМ, СКОПЈЕ, 2014
            НАПРАВИ ВЕСНИК (ОБРАЗЕЦ)  
 ПОВЕЌЕ              ПОВЕЌЕ             ПОВЕЌЕ  

 

Ресурси за средношколците

Долго време, па дури со векови, зборот „писменост“ се однесуваше на способноста да се чита и пишува. Но, денеска, информациите се’ почесто ги добиваме преку сложен систем на медиумски технологии. Денес, да умееш да читаш, и тоа од различни видови медиуми е неопходност.

„Медиумската писменост подразбира способност да пристапуваш, да анализираш, оцениш и да креираш медиум“.

За да дознаеш повеќе за медиумската писменост, симни го „Прирачникот за медиумска писменост“  [ALB]  [TUR]  [SRB]

pDSC 0113

Зошто е важно да сум медиумски писмен/а средношколец/ка?

Учениците, но и останатите луѓе кои се медиумски писмени подобро ги разбираат комлексните пораки кои секојдневно и се почесто ги добиваат од телевизијата, радиото, интернетот, весниците, книгите, билбордите, видеоигрите, музиката и останатите медиумски форми. Вештините за медиумска писменост веќе се вклучени во образовниот систем. Со содржините кои се достапни во различни форми, може подобро да се учи, да се стекнат и применат одредени знаења, да се изработи одреден проект. Но, мошне значајно е истите овие медиумски содржини да се искористат за поттикнување на критичкото мислење кај младите.

vDSC 0076

Да се биде медиумски писмен, значи дека:

- имаш вештини и способности за критичко и аналитичко размислување
- разбираш како медиумските пораки го обликуваат општеството и културите
- ја препознаваш целта на креаторот на медиумската порака: што тој/таа сака да веруваме или правиме
- знаеш да ги именуваш техниките на убедување
- препознаваш извртена информација, пристрасност, лага и манипулација
- да откриеш кои делови од приказната не се кажани
- умееш да ги оцениш медиумските пораки базинрани на сопственото искуство, вештини, уверувања и вредности
- да креираш и дистрибуираш медиумски пораки

Новинарство и продукција

Да се биде медиумски писмен, значи да умееш да креираш и објавуваш медиумски производи. За тоа ти е потребно да знаеш како да напишеш новинарски текст, како да фотографираш или да снимиш видео или радио содржина. „Медиум“ и Високата школа ти нудат ресурси за да ги усовршиш овие вештини и за твоите почетоци во новинарството да бидат успешни и забележани.

За проектот

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и со дневниот весник „Нова Македонија“ во периодот 2016-2018 г. ќе го реализира проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“.

Повеќе

За весникот „Медиум“

„Медиум“, весникот на сите средношколци е плоштадот на слободата на младите луѓе. Средношколец си и сакаш да пишуваш во весник. Стани дел од редакцијата на првиот средношколски весник кој излегува еднаш месечно во „Нова Македонија“.

Повеќе

Адреса

ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 17/1-1, Скопје тел. 02 / 30 90 004

www.medium.edu.mk; www.vs.edu.mk; 
medium@medium.edu.mk;