Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

За средношколци

Јас медиум

Да се биде медиумски писмен, меѓу другото, значи да се умее да се креира медиумска содржина или порака и истата да се сподели до пошироката јавност. Високата школа изработи неколку ресурси коишто содржат професионални совети како се продуцираат различни  медиумски содржини.

Погледнете ги туторијалите за:

- пишување за веб
- фотографија, и 
- видеопродукција, односно како да се снима и монтира со камера

Пишување за веб

Интернетот и социјалните медиуми ни ја даваат можноста, ние самите да бидеме креатори на медиумски содржини. Преку овие алатки, можеме да го споделиме нашето мислење со илјадници луѓе. Тоа можеме да го сториме преку блог, социјални мрежи, веб-страници.

 • КАКО ДА ДОЈДЕШ ДО ИДЕЈА?
 • ЗА ШТО ДА ПИШУВАШ?
 • КАКО СЕ ПИШУВА ЗА ВЕБ?
Видеопродукција

Видеото и телевизискиот израз се моќна медиумска алатка. Сликата која се прикажува лесно се памти и остава впечаток. Од друга страна пак, видеото овозможува да се пренесе некоја случка реално и автентично и да предизвикам емоции кај гледачите. Затоа, луѓето од светот на видепродукцијата велат: „добро раскажана приказна, предизвикува промена“. Но, за да се сними сними добро видео, треба да се знаат следните работи:

 • КАДАР
 • СЕКВЕНЦА
 • АКЦИЈА ИЛИ ЦЕЛИНА
 • КОНТРА ПЛАНОВИ
 • АТМОСФЕРСКИ ЗВУЦИ
Фотографија

Приказна се раскажува и низ фотографија и како што се вели „една слика, илјада зборови“. Но, за да се направи добра фотографија мора да се внимава на правилата за фотографирање. Во ова видео се објаснети тие правила:

 • ТОЧКА НА ИНТЕРЕС
 • ПОСТАВУВАЊЕ НА ОБЈЕКТОТ
 • БАЛАНС
 • МАТРИЦИ
 • ОСВЕТЛУВАЊЕ

Долго време, па дури со векови, зборот „писменост“ се однесуваше на способноста да се чита и пишува. Но, денеска, информациите се’ почесто ги добиваме преку сложен систем на медиумски технологии. Денес, да умееш да читаш, и тоа од различни видови медиуми е неопходност.

„Медиумската писменост подразбира способност да пристапуваш, да анализираш, оцениш и да креираш медиум“.

За да дознаеш повеќе за медиумската писменост, симни го „Прирачникот за медиумска писменост“  [ALB]  [TUR]  [SRB]

pDSC 0113

Учениците, но и останатите луѓе кои се медиумски писмени подобро ги разбираат комлексните пораки кои секојдневно и се почесто ги добиваат од телевизијата, радиото, интернетот, весниците, книгите, билбордите, видеоигрите, музиката и останатите медиумски форми. Вештините за медиумска писменост веќе се вклучени во образовниот систем. Со содржините кои се достапни во различни форми, може подобро да се учи, да се стекнат и применат одредени знаења, да се изработи одреден проект. Но, мошне значајно е истите овие медиумски содржини да се искористат за поттикнување на критичкото мислење кај младите.

vDSC 0076

Да се биде медиумски писмен, значи дека:

- имаш вештини и способности за критичко и аналитичко размислување
- разбираш како медиумските пораки го обликуваат општеството и културите
- ја препознаваш целта на креаторот на медиумската порака: што тој/таа сака да веруваме или правиме
- знаеш да ги именуваш техниките на убедување
- препознаваш извртена информација, пристрасност, лага и манипулација
- да откриеш кои делови од приказната не се кажани
- умееш да ги оцениш медиумските пораки базинрани на сопственото искуство, вештини, уверувања и вредности
- да креираш и дистрибуираш медиумски пораки

Да се биде медиумски писмен, значи да умееш да креираш и објавуваш медиумски производи. За тоа ти е потребно да знаеш како да напишеш новинарски текст, како да фотографираш или да снимиш видео или радио содржина. „Медиум“ и Високата школа ти нудат ресурси за да ги усовршиш овие вештини и за твоите почетоци во новинарството да бидат успешни и забележани.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk