Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Јас мислам вака

Иван Митревски. „Јосип Броз-Тито“, Скопје

Сара Стојановска, СОУ ,,Гимназија Јосип Броз Тито” - Битола

Вторник, 05 Декември 2017 10:36

Да се биде средношколец во Кратово

Даниел Смиљков, СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово

Матеја Тричковска, СОУ „Кочо Рацин“, Свети Николе

Оливер Иванов, СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово

Тамара Ставревска, СУГС „Никола Карев“

Вера Апостоловска

м-р Милош Б. Андоновски, театарски педагог и режисер

Ана Трифунова, СОУ „Ванчо Прке“ Виница

Милица Тодорова, СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе

Анѓела Арсенијевиќ, СУГС ,,Георги Димитров"

Вера Апостоловска

Понеделник, 12 Јуни 2017 14:06

„Измрдани“ вредности

Матеја Тричковска - СОУ „Кочо Рацин“ - Свети Николе

Александра Теменугова, Висока школа за новинарство и за односи со јавноста и раководителка на проектот „Коалиција за медиумска писменост“

Ана-Марија Зафирова, втора година, СОУ „Кочо Рацин“- Свети Николе

Тијана Атанасовска, втора година, СОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Неготино

Ана Николовска, четврта година, СУГС „Георги Димитров“ - Скопје

Теодора Тодорова, втора година во СУГС Гимназија „Орце Николов“, Скопје

Понеделник, 08 Мај 2017 12:40

Што значи да бидеш лидер?

Драгана Василевска, четврта година во СЕПУГС „Васил Антевски-Дрен“, Скопје

Понеделник, 08 Мај 2017 12:33

Авторитетот во училниците

Сања Срњакова, четврта година во СОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Неготино

Петок, 31 Март 2017 14:39

Шанса за работа и успех

Елена Ефремова, СОУ „Кочо Рацин“, Свети Николе

Поликсена Тунтева, Гимназија „Св. Климент Охридски“, Охрид

Јован Илиоски, СОУГ „Кирил Пејчиновиќ“, Тетово

Елена Сарафиновска, професорка по македонски јазик и литература, СОУ „Кочо Рацин“, Свети Николе

Јован Илиоски, СОУГ „Кирил Пејчиновиќ“-Тетово

Ален Вукосављевиќ, гимназија ,,Никола Карев“-Скопје

Нина Пискунова, СОУ „Ванчо Прке“, Виница

Елена Карпузовска, „Раде Јовчевски-Корчагин”

Среда, 28 Декември 2016 09:49

Талкање во место

Давид Стојановски

Вторник, 27 Декември 2016 09:03

Ода за нашата послушност

Мими Филова, СОУ „Јосиф Јосифовски“, Гевгелија

Страница 1 од 4
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk