Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Вторник, 05 Декември 2017 11:45

Зачестува булингот меѓу учениците

Вторник, 05 Декември 2017 10:30

Битолчанка која ниже златни медали

Вторник, 05 Декември 2017 10:08

„Карев“ за лица со и без попречности

Понеделник, 30 Октомври 2017 12:02

На појадок во конзулска Битола

Понеделник, 30 Октомври 2017 11:52

„Младите и дигиталната ера“

Страница 1 од 8
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk