Медиумски писмениот граѓанин умее да ги користи традиционалните и новите медиуми за преку кои ќе ги промовира своите барања и интереси во јавноста. Но како сето ова добро да се испланира и реализира? Одговорите на овие прашања ги бараа претставниците на осумте граѓански организации и новинарите од нивните медиуми-партнери кои се членови на „Коалицијата за медиумска писменост“ што ја основаше Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во соработка со дневниот весник „Нова Македонија“ и Институтот за различности во медиумите од Лондон.

koalicija med pismenost bitola2Околу 40-тина учесници заедно со своите ментори од Високата школа ги развиваа комукациските планови и стратегии за дигитални комуникации за сите осум иницијативи на граѓанскиот сектор преку кои ќе се унапредува медиумската писменост. Обуката се одржа во Битола од 19-21 мај и е последна од вкупно петте обуки на кои учествуваа претставниците на граѓанските организации и на медиумите. Од јуни до јануари 2018-та, членовите на Коалицијата ќе почнат со реализација на нивните иницијативи.

Овие активности се во рамки на проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Коалиција за медиумска и информациска писменост“, што го финансира Европската Унија.

 

 

 

За проектот

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и со дневниот весник „Нова Македонија“ во периодот 2016-2018 г. ќе го реализира проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“.

Повеќе

За весникот „Медиум“

„Медиум“, весникот на сите средношколци е плоштадот на слободата на младите луѓе. Средношколец си и сакаш да пишуваш во весник. Стани дел од редакцијата на првиот средношколски весник кој излегува еднаш месечно во „Нова Македонија“.

Повеќе

 
Адреса
ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 17/1-1, Скопје тел. 02 / 30 90 004