Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

НА 27. 10. 2017 на платото на УКИМ се одржа хепениг/митинг под мотото Концепт за медиумски писмен студент на кој присутвуваа повеќе од 500 студенти, професори, асистенти од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Митингот го сврти вниманието на медиумите и успеа да испрати порака и до медиумите и до релевантните фактори во Република Македонија. 

Организирањето на митинг го драматизираше значењето на медиумската писменост кај студентите односно колку е драматично важно да не бидат жртва на медиумите. На Митингот се поделија флаери со информации за проектот „Медиумски писмен студент“.

На Хепенингот говореа повеќе студенти.
Жаклина Трајановска, студентка на правни студии на УКИМ, говореше за нереалните животни стандарди издиктирани од социјалните мрежи и сите други негативни влијанија на мрежата во 21 век. Социјалните мрежи диктираат стандарди за живеење. Што ни се допаѓа, а што не? Facebook диктира што сакаме да правиме, а што не сакаме, како гледаме на нештата, потенцираше таа.

Христијан Зафировски, студент на правните студии на УКИМ повика на револуција и превземање на чекори за зголемување на свеста за медиумите. Медиумите влијаат на квалитетот на нашиот живот, на нашата критичка свест, на нашето битие како граѓани, на нашето изборно право, на тоа како ќе гласаме. Да се избориме за медиумска писменост, за критичко мислење и квлаитетна понуда на информации.

Евгенија Јанакиеска, студентка на студиите по новинарство на УКИМ говореше за неетичните новинари. За нарушен интегритет на новинарот, оној кој ја крои сликата на секојдневието, кој треба да биде чувар од злоупотреба, а се претвора во инструмент за злоупотреба на моќта и јавното мислење. Новинар без доверба од граѓаните е непотребен новинар. Евгенија ја драматизира улогата на новинарството и бара враќање на угледот и професионалноста во новинарството.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk