Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

Македонија ќе го менува Законот за заштита на личните податоци. И наместо како до сега прекршителите да плаќаат фиксна сума, од идната година се очекува глобата да биде 4 проценти од обртот на тој што се огрешил. Во изминатите години најчесто медиумите го прекршуваа со објавување цели имиња и презимиња на сѐ уште неосудени лица или кога објавуваа снимки од масовни апсења на кои јасно се гледаат нивните ликови. Жртвите бараат новинарите да работат совесно, почитувајќи ги професионалните стандарди. Нивното искуство покажува дека изложеноста во јавност на ваков начин донело лични трауми за нивните семејства. Следува петтата епизода од серијалот „Во наше име“.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk