Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

Студентите кои ги посетија четирите работилници добија сертификат кој ги потврдува знаењата за тоа што значи

  1. ДА СЕ БИДЕ ДИГИТАЛЕН
  2. ЗНАЕЊЕ ЗА ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ
  3. ЕВРОПСКАТА РЕГУЛАТИВА ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
  4. КАКО ДА РЕАГИРАМЕ НА ГОВОР НА ОМРАЗА, КЛЕВЕТА И НАВРЕДА (ПРАВНИ АСПЕКТИ)

Доделување на сертификати на студентите- учесници во рамките на проектот „Медиумски писмен студент“

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk