Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Публикации

Научи повеќе за медиумска писменост

Медиумска писменост
Медиумски писмен граѓанин
Водич за приватност на корисници
Како да препознаеш лажни вести
Борба против дезинформации
Дигитална писменост
Како да создаваме подобри медиумски содржини
Најважното напред
Писменост за вести
Фактите се важни
Како се шират дезинформации
Критичко размислување
Нови технологии и знаења
Пет прашања кои треба да си ги поставите
Предизвиците на дигиталната ера
Видови дезинформации
Вистински наспроти лажни вести
Пет клучни концепти за медиумска писменост
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk