Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

announcerПокажи ги твоите медиумски вештини и критички способности. Испрати ни информации, фотографии, аматерски видеа или стрипови кои ќе ги објавиме на веб страницата и во весникот на „Медиум“. За ноемврискиот број на весникот, испратете ги информациите до 12-ти ноември на medium@medium.edu.mk.

Можете да станете дел од редакцијата на „Медиум“ со тоа што ќе пишувате за различни активности во училиштето, спортски натпревари, театарски изведби, како и есеи на теми кои ги засегаат средношколците. Веб страницата и печатеното издание кое излегува како подлисток на „Нова Македонија“ се одлична можност и за твоја промоција.

Рубриките за кои можете да испратите информации, фотографии или видеа се следниве:

- „Низ ходниците“ - вести со фотографии за редовни училишни активности
- Каде бевме? - можност за интересна промоција на училиштето на половина страница со текст до 30 редови и повеќе солидни фотографии
- „Јас мислам вака“ - есеј до 30 редови на теми по твој избор
- „Херојот од мојата улица“ - текст/приказна за средношколец (до 30 редови) со интересно хоби, талент, спортски, волонтерски или хуманитарни активности, невообичаен стил на живот и сл. со повеќе фотографии; и
- „Ние испрашуваме“ - текст/приказна за професор (до 30 редови) со интересно хоби, талент, спортски, волонтерски или хуманитарни активности, невообичаен стил на живот и сл. со повеќе фотографии;

Информациите може да ги изработиш сам или заедно со учениците и професорите од твоето училиште.

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk