Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

requemКако дел од проектот ,,Детекција и превенција од употреба на психоактивни супстанции” минатиот четврток беше реализирана уште една активност. Таа предвидуваше проекција на филм со тематика против дрогата, а потоа и дискусија на истата тема. За таа цел, по избор на учениците, го гледавме филмот ,,Реквием за еден сон”.

Исто така, во училиштето не не посети и психијатар со кој имавме т.н интерактивен час, односно развивме дискусија, поставуваме прашања за она што не инетересираше и пронаоѓавме солуции за актуелните проблеми со кои се соочуваат младите денес.

Христина Најдовска III

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk