Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

prilep nhТри ученички од гимназијата „Мирче Ацев“ во Прилеп ги освоија првите три места на регионален натпревар по правопис, односно спелување.


prilep nhМарија Андоноска, Марија Митреска и Ангела Зероска со ваквиот пласман се пласираа на државниот натпревар што на трети декември треба да се одржи на филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Нивна менторка е професорката Мирјана Бошковска.


На регионалниот натпревар, кој се одржа во битолската гимназија „Јосип Броз Тито“, покрај прилепските гимназијалки учествуваа и ученици од Битола, Ресен, Крушево, Демир Хисар и од Могила.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk