Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Македонскиот институт за медиуми и веб страницата „Безомразно“ распишуваат конкурс за прием на апликации кои илустрираат порака против говорот на омраза, преку групни јавни изведби (флеш моб).

Конкурсот е отворен до 15-ти ноември 2015 година. Трите најдобри идеи ќе добијат награда со вкупен паричен фонд од 100.000 денари.

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk