Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

paradaПо осми пат, матурантите од Скопје им се придружија на своите врсници од други европски градови кои во исто време, точно напладне го одиграа танцот „квадрил“ на звуците на штраусовата опера „Лилјакот“.

На годинешната „Матурска парада" во Скопје учествуваа 948 ученици од 20 скопски училишта: СУГС „Раде Јовчевски Корчагин", СУГС „Никола Карев" , СУГС „Зеф Љуш Марку", СУГС „Јосип Броз Тито", СУГС „Панче Арсовски", СУГС „Браќа Миладиновци", СУГС „Георги Димитров", СУГС „Цветан Димов", СМУГС „Д-р Панче Караѓозов", СЕПУГС „Васил Антевски Дрен", СЕПУГС „Арсени Јовков", СУГС „Марија Кири Склодовска", СГГУГС „Здравко Цветковски", СУГС „Владо Тасевски", АСУЦ „Боро Петрушевски", СУГС „Димитар Влахов„, СУГС „Орце Николов", СУГС „Лазар Танев", ДМБУЦ „Илија Николовски Луј", СУГС „Михајло Пупин" и приватното средно училиште „Алгоритам".

Пред започнувањето на танцот „квадрил", матурантите положија заклетва за ненасилство и толеранција, а настанот го поздрави Трајко Вељановски, градоначалникот на Скопје.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk