Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

natprevar-posteri-2014Проект Poster for Tomorrow е иницијатива што го промовира графичкиот дизајн како алатка за социјална промена во општеството. Секоја година овој проект зема конкретно човеково право како тема на натпреварот. Овогодишните постери треба да се борат за секој да има право на соодветна работа и поради тоа се дел од тематиката „Work Right“.

Најдобрите десет постери ќе бидат изложени во најпознатите галерии и музеи ширум светот на 10 декември, Интернационалниот ден на човековите права. Отворена е и шанса за посебни признанија од страна на спонзори и поддржувачи.

Натпреварот е отворен и за млади аматери. Рокот за доставување на постерите е 10 јули. Сè што треба да направите е вашиот креиран постер да го прикачите на вебстраната www.posterfortomorrow.org.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk