Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

На креативен начин, по повот 10 октомври – Светскиот ден на менталното здравје, учениците од средното училиште на Град Скопје „Зеф Љуш Марку“, повикаа на подигање на свеста за металното здравје.

За овој ден, тие спроведоа проект во кој преку разни перформанси покаажаа како, од нивна перспектива, се чувствува еден средношколец во секојдневниот кој се соочува со нарушено ментално здравје.

Со проектот, како што велат, тие сакаа да испратат силна порака до општеството да не се игнорира менталното здравје на младата генерација.

„Живеам во свет каде убиствата, насилството, семејната злоупотреба, разни вознемирувања и војни, стануваат наше секоједневие. Сега веќе онлајн малтретирањата и заканувањата, со еден збор станаа „хит“ и речиси се користат од страна на сите мои врсници. Каде е светот во коj што живееле моите родители и моите дедовци? Каде се среќните времиња, љубовта, среќата, радоста меѓу луѓето? Што се случи со нас?“, се само дел од размислувања кои ги споделија средношколците.

Со перформанс седење замислен на клупа, средношколците испратија порака како изгледа кога мислите на еден тинејџер се измешани како рубикова коцна, со слика од замислена учененичка во училница позади која се смеат нејзи соученички, тие испратија порака дека „никој не може да знае како се чувствува другиот“ итн.

Канита Ајдини и Нурдане Бајрами, СУГС „Зеф Љуш Марку”

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk