Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Низ ходниците

Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајо Пупин“ е единственото средно еко-училиште кое доби зелено знаме на конкурсот од Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“. Право на аплицирање на овој конкурс имаа 100 средни училишта.

Покрај „Михајло Пупин“ на листата наградени се најде и средното општинско училиште „Перо Наков“ од Куманово кое го доби статусот бронзено ниво.

Покрај средни, на конкурсот право на учество имаа и  51 детска градинка и 359 основни училишта, кои ги задоволуваат предвиените критериуми. На листата на образовни институции кои аплицирале се најдоа вкупно 42 и секој од нив беше наградена со соодветниот статус.

Зелено знаме на конкурсот, покрај споменатото средно училиште, добија и 27 основни и шест градинки. Четири основни се закитија со статус сребрено ниво, а три со бронзено.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk