Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

РЕСУРСИ

Се' почеста е праксата училиштата да креираат он-лајн весници. Доколку училиштето нема постоечка платформа за својот весник, „Медиум“ нуди неколку обрасци кои се бесплатни и за чие користење не се потребни професионални компјутерски вештини. Изберете го образецот, преземете го локално, отворете го и... почнете да го “редите“. Одличен ресурс и за проектни  активности со вашите ученици.

1.Образец во Microsoft Word
Download it HERE

2. Free Ilustrator образец 
Download it HERE

3. Adobe Illustrator 
Download it HERE

     

4. Уште еден образец во Microsoft Word 
Download it HERE

5. Образец за класичен училишен весник. 
Download it HERE

6. И уште еден во Microsoft Word
Download it HERE

     
Дополнителни ресурси за професори
     
   
Прирачник како да се направи средношколски весник
Прирачник како да се организира редакција
Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk