Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски објави

Еден од големите проблеми во Македонија кога зборуваме за состојбите во медиумите е клиентелистичкиот однос кој беше, а некаде се уште го има на релација медиуми-центри на моќ. Таа спрега не овозможуваше јавниот интерес да биде над личниот,  партискиот или бизнис интересот.

Критиките за тоа какви биле или какви се медиумите одеа од насока дека има притисоци, автоцензура од една страна, од друга дека никому не е забрането што сака да зборува и дека новинарите односно медиуми ја имаат слободата на гороворот.


Се уште и по повеќе од две и пол децении плуралистичка Македонија и сите обиди за граѓанско општество, поголем дел од медиуми никако да се оддалечат од центрите на моќта и да бидат во служба на граѓаните.

И додека од една страна електронските традиционални медиуми се регулирани со закон, поратите во Македонија во голем број функционираат по примерот човек- портал. Кога имаше најава за регулација, се побунија дека тоа би било удар врз слободниот простор.


Заради сето ова во тек е проектот на Високата школа за новинарство и односи со јавноста за медиумска писменост, а претходно беше создадена и коалицијата за медиумска писменост.

На овие теми во денешниот Актуел од Жанета Трајкоска од Високата школа за новинарство и за односно со јавноста.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk