Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски објави

Преку анимирани спотови неколку институции ќе спроведат проект кој ќе одговори како критички да се оценуваат новинарските содржини. Преку проектот ќе се обезбедат и информации за правата на детето...

ucenicite i nastavnicite mediumski ke se opismenuvaat

Медиумска писменост, за кого и зошто е важна, како критички да се оценуваат новинарските содржини. Ова е главната цел на проектот што го реализираат повеќе институции. Ќе ги опфати учениците. Ќе се запознаат со начините како критички да ги анализираат понудените информации.

Изработени со анимирани спотови за повеќе возрасти, Освен на учениците, треба да им бидат од корист и на наставниците во основните и на професорите во средните училишта.

Меѓу другото, низ Проектот за медиумска писменост се обезбедуваат информации и за конвенцијата за правата на детето. Учениците треба да се запознаат со нивните права, со начините како истите да ги остварат, но и како да поднесат претставка до Народниот правобранител.

Ана Јосифоска- Тодоровска

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk