Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски објави

Училиштето е клучна институција за унапредување на медиумската писменост. Едукација е потребна со цел младите да знаат да ги препознаваат и да се справуваат со манипулациите и лажните вести со кои е преплавен медиумски простор, во светот ама и во земјава. Пристапот до илјадници ресурси на интернет, носат нови ризици. Проблем е и што дел од наставните програми не се изменети од 2001-2002 година. На конференција „Медиумската писменост во Македонија: во или вон образованието“ учесниците подвлекоа дека потребно е да се ревидира содржината во учебниците, со активно учество на министерството за образование и наука. Големи надежи се полагаат на неодамна усвоената Стратегија за образование 2018-2025 година.

alfa na ucenicite vo mk im treba pogolema edukacija za med pismenost

Во земјава медиумската писменост во образованието, постои во сегменти, во содржини од предметите по мајчин јазик или социологија кои се однесуваат на општи поими за медиумите. Заменик-директорот на Бирото за развој на образованието Петрушевски, рече дека следниот чекор е да се извршат промени и во наставните програми по предметите од општествените науки.

Прашањето за медиумска писменост го актуелизираше Високата школа за новинарство од каде ќе работат на подобрување на писменоста за вести и информациската писменот. Претставник од делегацијата на Европската Унија во земјава рече дека медиумската писменост е неодложна или нераскинлив дел од здрава демократија, од слободата на медиумите и плурализмот.

За справувањето со лажните вести во Брисел веќе формирана е експертска група од 40 истакнати новинари, академици, активисти да ја советува Европската комисија. Токму оваа проблематика е приоритет и на Европската Унија.

Вероника Мароска Леова

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk