Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Медиумски објави

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, во партнерство со Институтот за различности од Лондон и дневниот весник „Нова Македонија“, ја организира конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во или надвор од образованието“. На конференцијата се дискутираше дали и колку е присутна медиумската писменост во нашиот образовен систем во однос на неодамна усвоената Сеопфатна стратегија за образованието 2018-2025 и тековните реформи на Министерството за образование и наука.

nova makedonija mediumskata pismenost vo makedonija vo ili von obrazovanieto

На настанот се презентираа иницијативите на осумте граѓански организации и осумте медиумски партнери во рамките на Коалицијата за медиумска писменост, која во 2016-тата ја основа Високата школа. Нивните заеднички активности беа поддржани со грантови од Европската Унија, за да ја унапредат медиумската писменост во земјата. Во изминатите осум месеци, преку овие иницијативи, се продуцираа различни медиумски содржини креирани од и за маргинализираните групи граѓани. Исто така имаше едукативни активности за младите да можат критички да ги перципираат вестите и да умеат да ги препознаваат професионалните новинарски стандарди.

 

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk