Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

Тера ТВ и МКЦ Битола избраа 20-тина битолчани кои се пријавија на повикот да бидат граѓански новинари. Тера ТВ работеше со нив во изборот на темата, соговорниците, продукцијата, а нивните прилози ги емитуваше. Ова е само дел од активностите на Тера ТВ и МКЦ БТ за унапредување на медиумската писменост.

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk