Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Иницијативи

Медиумски писмен граѓанин може и знае како да испрати силна порака. Видеото за подготовките за интервју на членовите на Специјалната олимпијада на Македонија Катерина КрстевскаГоријан СтојковскиЈулијана ПетровскаАлександар Василевски, Ирена Стојановска, Ѓорѓи Сурловски, Ангела Ивановска, Дарко Аспровски, Јована Панвловиќ и Мирoслав Ѓорѓиевски со македонските врвни спортисти Перо АнтичКире Лазаров, Евгениј Поп Ацев, Едина Муса и Наташа Андонова го кажува токму тоа.

#КоалицијаЗаМедиумскаПисменост #МедиумскаПисменост #MediaLiteracy #ГордиНаСебе #ГордиНаВас

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk