Креативност

Иновативност

Оригиналност

Имагинација

 

Биди новинар за „Медиум“

Испрати ни го твојот текст на medium@medium.edu.mk и ние ќе го објавиме :)

Испрати

Нашиот тим

Висока школа за новинарство и за односи со јавноста

Александра Теменугова
temenugova@vs.edu.mk

Дејан Андонов
dandonov@vs.edu.mk

Бојан Георгиевски
bojang@vs.edu.mk

Жанета Трајкоска
zanat@vs.edu.mk

Институт за различности во медиумите

Милица Пешиќ
milica.pesic@media-diversity.org

Ивана Јелача
ivana.jelaca@media-diversity.org

Нова Македонија

Марјан Велевски
marjan.v@novamakedonija.com.mk

Жарко Василевски
zarko.v@novamakedonija.com.mk

Дејан Јовески
dejan.j@novamakedonija.com.mk

Сузана Митревска
suzanamit@yahoo.com

Оваа веб-страница е изработена со помош на Европската Унија во рамките на проектот Коалиција за медиумска писменост. За објавените содржини е одговорна Високата школа за новинарство и за односи со јавноста и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.

Адреса

ULICA
ул. Јуриј Гагарин 17-1/1
GRAD
1000, Скопје
WEB
Република Македонија

Контакт

БРОЈ
02 / 3090 004
МЕЈЛ
medium@medium.edu.mk