Истражување: „Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство“

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста го реализираше истражувањето „Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство“. Во извештајот освен што се објаснува концептот „медиумска писменост“ и како тој е дефиниран во меѓународната регулатива, се анализираше состојбата со оваа област низ локална перспектива, односно како медиумската писменост се разбира и практикува во средното образование, во граѓанскиот сектор и во медиумите во Македонија. Истражувањето се реализираше со поддршка на Европската Унија.

PRIRACNIK slika

Преземи го целото истражување (МКД)                                                                   

Преземи ги заклучоците и препораките од истражувањето 

Преземи ги заклучоците и препораките (ENG)

   
   
   

Прирачник за наставници

Македонскиот институт за медиуми во соработка со Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ и Европскиот центар за новинарство во 2011-та година го креираше „Прирачникот за наставници за унапредување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик“.

mediumska pismenost lq 001

Преземи го прирачникот на следниве јазици:                                                                    

MKD   ALB   TUR   SRB

За проектот

Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и со дневниот весник „Нова Македонија“ во периодот 2016-2018 г. ќе го реализира проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: Македонска коалиција за медиумска и информациска писменост“.

Повеќе

За весникот „Медиум“

„Медиум“, весникот на сите средношколци е плоштадот на слободата на младите луѓе. Средношколец си и сакаш да пишуваш во весник. Стани дел од редакцијата на првиот средношколски весник кој излегува еднаш месечно во „Нова Македонија“.

Повеќе

 
Адреса
ул. „Јуриј Гагарин“, бр. 17/1-1, Скопје тел. 02 / 30 90 004